Wolne miejsca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 


Informujemy, że od kwietnia 2020r. NZOZ nr 1 prowadzi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dokumenty pacjentów kwalifikujących się do pobytu w ZOL prosimy kierować drogą pocztową na adres: ZOL biuro, Derdowskiego 23, 84-230 Rumia lub o kontakt telefoniczny w godzinach 7-15 pod numerem (0-58) 72 72 448 (Przyjmujemy Pacjentów z sondą i PEGiem)

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest to oddział stacjonarny, w którym udzielane są całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Celem działania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły okres leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu, ale ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.