Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i  Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 

 

- poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

- Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 916
  58 72 72 915
  58 72 72 959
- Poradnia Chirurgii stomatologicznej 58 72 72 910

- Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

- Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

- Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin 58 72 72 412

Kolonoskopia - badania przesiewowe

Kolonoskopia i gastroskopia - prywatne i NFZ

58 72 72 404

58 72 72 445

Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 24

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

501 165 171Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny 

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 


Ośrodki Środowiskowej Pomocy 
Psychologicznej

i Psychoterapeuycznej dla dzieci:


ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia

tel. 58 727 24 02                                         


ul. 10 Lutego 13, 84-200 Wejherowo

 tel. 600 053 419                                    


ul. Wioślarska 12, 81-001 Gdynia

 tel. 600 053 419                                    


ul. gen. Józefa Wybickiego 48, 84-842 Sopot

tel. 600 053 419                                     


ul. Płk. Dąbka 17/6, 80-180 Gdańsk (Ujeścisko- Łostowice)

tel. 600 053 419                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

O nas

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 w Rumi

NZOZ NR 1 w Rumi jest placówką medyczną działającą od stycznia 2000r.

         Początkowo działalność prowadzona była w zakresie Podstawowej opieki Zdrowotnej i usług pielęgniarskich z zakresu medycyny szkolnej. Od 01.01.2001r. oferta usług medycznych stopniowo się rozrastała i już od 2010r. powiększyła się o  16 poradni. Działalność NZOZ-u wykazuje się systematycznym i dynamicznym rozwojem, rokrocznie powiększany jest zakres świadczonych usług, jak również infrastruktura w postaci sprzętu medycznego, jak również  budynków.

NZOZ NR 1 świadczy usługi medyczne w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna , w której zatrudnionych jest 12 lekarzy rodzinnych, 5 lekarzy pediatrów i zaoptowanych ok. 40tys. pacjentów.

2. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

3. Profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy, program profilaktyki chorób odtytoniowych

4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w której działają następujące poradnie:

 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dziecięca
 • Poradnia gruźlicy ichorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii dziecięcej
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych

5.Diagnostyka Obrazowa - wyposażona w aparat RTG PROTEUS firmy GE Medical Systems Polska w cyfrowym systemie obróbki zdjęć RTG z możliwością ich przesyłu w wewnętrznej sieci informatycznej, aparat RTG Kodak 8000C, najnowszej technologii aparat densytometryczny, ucyfrowiony aparat mammograficzny PERFORMA, aparat pantomograficzny do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych.

6. Rehabilitacja i Fizjoterapia Ambulatoryjna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny: urządzenia do krioterapii miejscowej, laseroterapii i sprzęt fizjoterapeutyczny firmy Kettler, kabinę UGUL wraz osprzętem oraz fotele masujące. Wysoką jakość usług  świadczona przez zespół doświadczonych fizjoterapeutów z ukończonym  licencjatem lub tytułem magistra.

7. Poradnia stomatologiczna w Przychodni w Rumi, w gabinetach stomatologicznych w 5 szkołach oraz w Filii w Wejherowie i Bolszewie.

8. Poradnia Zdrowia Psychicznego - zatrudniająca 2 lekarzy psychiatrów oraz 5 psychologów z ciągłe uaktualnianymi certyfikatami.

9. Oddział Leczenia Jednego Dnia świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej uruchomionego w kwietniu br.

10. Pracownia endoskopowa, w której wykonać można badania kolonoskopii i gastroskopii.

11.Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - pracownia wyposażona  w najnowszej klasy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy Optima CT 660, rezonans magnetyczny Signa Creator 1,5 T.W najbliższym czasie uruchomione zostaną również badania diagnostyczne przy użyciu aparatów PET-CT Discovery IQ 3 i Gamma Camera Discovery NM630.

 

         NZOZ NR 1 posiada długoletnie doświadczenie w kształceniu personelu medycznego. W tym zakresie współpracuje z:

 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie - staże cząstkowe lekarzy odbywających staż podyplomowy w zakresie medycyny rodzinnej od 2007r., corocznie 6-ciu lekarzy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny - praktyki wakacyjne studentów od 1-6 roku Wydziału lekarskiego       i stomatologicznego, ok 10-ciu studentów rocznie
 • Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny w ramach praktyk studenckich
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Psychologiczna w Lublinie w ramach praktyk studenckich kierunku fizjoterapii 2016r.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Wydział fizjoterapii i Nauki o Zdrowiu-praktyki studenckie 2011r.
 • Pomorski urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach staży podyplomowych lekarzy dentystów od 2007r., corocznie 2 lekarzy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach wakacyjnych praktyk studenckich
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach zawodowych praktyk studentów na kierunku fizjoterapii w okresie 2014/2015r.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach wakacyjnych praktyk studentów w okresie 2014/2015r.
 • SPS ZOZ w Lęborku w zakresie staży podyplomowych lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej w 2012r.
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach realizacji praktyk wakacyjnych studentów kierunku lekarskiego 2011r.
 • Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie w zakresie praktyk studenckich 2010r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, praktyki studentów Wydziału fizjoterapii od 2011r.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, praktyki zawodowe studentów psychologii
 • Ministerstwo Zdrowia , specjalizacja lekarzy medycyny rodzinnej 3 miejsca szkoleniowe

Dbając o utrzymanie najwyższej jakości usług medycznych świadczonych naszym Pacjentom, Dyrekcja NZOZ NR 1 pragnie poinformować, iż posiada nieprzerwanie od 2010 roku Certyfikat potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001.

System Zarządzania Jakością działający zarówno w naszej przychodni, jak i  Szpitalu Chirurgii Jednego Dnia był poddawany, w tym czasie kilkukrotnym audytom przeprowadzanym przez audytorów firm certyfikujących i za każdym razem był recertyfikowany na kolejne lata.

W 2018 roku decyzją Dyrektora NZOZ NR 1 System Zarządzania został rozszerzony o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji otrzymał Certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami normy. Audyt certyfikujący odbył się w maju 2018 r. i był przeprowadzony przez Audytorów LL-C.

Uzyskane certyfiakty:

Certyfikat ISO 9001:2015 

Zakres Certyfikatu ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 27001: 2013

                                                                                   Dyrektor Zakładu,

                                                                                   Katarzyna Szalewska

 

 

 

 

Wspomnienie o Grzegorzu Szalewskim

Grzegorz Szalewski urodził się 19 kwietnia 1956 roku w Kościerzynie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w latach 1971-1975 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przy ulicy Starowiejskiej.

W 1975 roku z najlepszym wynikiem z egzaminów wstępnych został studentem Akademii Medycznej
w Gdańsku, którą ukończył w 1981 roku dyplomem lekarza. Pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku
i w Szpitalu w Wejherowie, a w 1983 roku rozpoczął pracę w Przychodni w Rumi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii. Jako pierwszy rumski lekarz otworzył prywatny gabinet lekarski.
Od 1990 roku pełnił funkcję Kierownika Miejskiej Przychodni Rejonowej w Rumi i kierownika Pogotowia Ratunkowego w Rumi. Przeprowadził generalny remont przychodni, w tym czasie została także uruchomiona Przychodnia przy ulicy Katowickiej. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej.

Po reformie administracji w 1998 roku został radnym powiatowym, a 12 listopada 1998 roku przez Radę Powiatu wybrany Starostą Wejherowskim I Kadencji. Przez 4 lata kadencji jako Starosta przyczynił się m.in. do rozbudowy Rumi i pozyskiwania środków na inwestycje w mieście.
Był gorącym propagatorem utworzenia Liceum Kaszubskiego, projektodawcą utworzenia w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Morskiej - pierwszej wyższej uczelni w mieście.

Przeprowadził restrukturyzację służby zdrowia w ramach programu pilotażowego. Przy współpracy
z ówczesną Minister Zdrowia śp. Franciszką Cegielską jako pierwszy starosta w Polsce sprywatyzował usługi medyczne lecznictwa ambulatoryjnego.

Jako szef organu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przyczynił się do remontu i rozbudowy szkoły. Na uroczystościach 50- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich przekazując nowy sztandar szkoły ówczesnemu dyrektorowi Jerzemu Hoppe, wypowiedział słowa, które przeszły do historii szkoły: „ Ta szkoła mnie wychowała, dała podstawy naukowe, w tej szkole poznałem najlepszych profesorów, z tej szkoły wyszli najlepsi moi przyjaciele, a najważniejsze w tej szkole poznałem własną żonę". W 2002 roku przeciął wstęgę na otwarciu hali sportowej przy I LO.

Po pracy w samorządzie ponownie wziął na siebie dużą odpowiedzialność za stan zdrowia Rumian, najpierw w ramach spółki cywilnej N ZOZ, a od 01.01.2005r. jako samodzielny właściciel N ZOZ nr 1
w Rumi. Szybko rozszerzył zakres działalności o dodatkowe poradnie zdrowotne, rozbudowując na te potrzeby rumską przychodnię. 21 marca 2011 roku otworzył filię NZOZ nr 1 w Wejherowie, a w 2017 roku oddał do użytku nowy budynek przy ulicy Miłosza 3 w Rumi, z 2 salami operacyjnymi, pracownią rezonansu i tomografii komputerowej, gamma kamerą i PET, gabinetami, w których wykonuje się zabiegi endoskopowe.

W 2010 roku przez okres 2 lat sprawował mandat Radnego Powiatowego.

Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był pomysłodawcą, organizatorem
i promotorem Zjazdów Kaszubów oraz fundatorem stypendium dla najlepszego maturzysty języka kaszubskiego.
Był współzałożycielem Fundacji Słowo i współorganizatorem konkursów biblijnych dla młodzieży.

Uczestniczył w tworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej w Liniewie. Był mecenasem rozwoju oświaty
w tej gminie, Angażował się osobiście w pozyskiwanie środków na nowe inwestycje, w tym budowę dróg, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci.

Był Członkiem założycielem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej  i vice przewodniczącym Rady DLGR. Dzięki jego wsparciu wybudowano Nową  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie i wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Polanowie.
Był hojnym sponsorem pielgrzymek Kaszubów, festynów parafialnych, imprez i spotkań kulturalnych, odbywających się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.


Myśląc o jego sylwetce ukazuje się wiele portretów:

Lekarza, który leczył całe pokolenia dzieci, często podczas wizyt domowych do późnych godzin nocnych .
Przedsiębiorcy, którego ogromne dzieło będzie zawsze służyło pacjentom.
Wizjonera i prawdziwego aktywizatora działań samorządowych, z własnej inicjatywy pozyskującego wielomilionowe środki na rozwój gmin i powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

Dobrego gospodarza

Prawdziwego mecenasa kultury Kaszub.

Prawdziwego przyjaciela każdego mieszkańca gminyRumia i powiatu wejherowskiego

Nigdy się nie zatrzymywał.

nigdy nie stosował półśrodków

Był niestrudzenie ogromnym aktywistą i działaczem społecznym "pro bono".

 

 


Wspomnienie napisała
Katarzyna Szalewska - córka

 

 

INWESTYCJE

N ZOZ nr 1 w Rumi pragnie przedstawić  swoje zamierzenia inwestycyjne,

które będą realizowane w najbliższym czasie.

 

 

 

 

 1.  Budowa Przychodni Lekarskiej w Gdyni - Obłużu przy ulicy Płk. Dąbka. Planowany termin oddania placówki do użytku to koniec 2012 roku. Niżej przedstawiamy widok nowo powstającej przychodni zdrowia.

 

 

 

 

 

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją i miejscami hotelowymi dla osób starszych w Rumi przy ulicy Chopina. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na drugi kwartał 2013 roku. Obok umieszczamy widok mającego powstać zakładu.