Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 

 

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959
  58 72 72 916
  58 72 72 910
  58 72 72 915

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

-Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

539 530 962Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny dla dzieci

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 


Wejherowo, ul. Polna 3/40

Poradnia Rehabilitacyjna

532 513 797Góra, ul. Szeroka 1

Poradnia Rehabilitacyjna

532 513 796

Klinika Wysokospecjalistyczna z Chrirugią Jednego Dnia

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia Kliniki Wysokospecjalistycznej z Chirurgią Jednego Dnia pragniemy polecić Państwu do przeczytania załączony artykuł pochodzący z gazety rumskiej. Klinika Wysokospecjalistyczna z Chirurgią Jednego Dnia

 

NOWY SPOSÓB REJESTRACJI

 

Informacja!

Od 1.01.2013 roku do rejestracji niezbędne będzie podanie numeru pesel oraz dokument potwierdzający tożsamość:

-      dowód osobisty

-      paszport

-      prawo jazdy

w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia to:

-      aktualna legitymacja szkolna.

 

Uwaga!

mimo udogodnień wskazane jest posiadanie aktualnego dowodu ubezpieczenia

 

 

 

 

Usługi medyczne

Niżej przedstawiamy usługi medyczne świadczone na terenie naszego NZOZ-u nr 1 zarówno w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jak również odpłatnie w zakresie :

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradni specjalistycznych
 • Rehabilitacji
 • Medycyny pracy
 • Diagnostyki
 • Gabinetu zabiegowego

 

Dokument ubezpieczenia

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z wytycznymi NFZ jesteście Państwo zobligowani do przedstawiania aktualnego dokumentu ubezpieczenia przy każdorazowej rejestracji do lekarza rodzinnego POZ jak również lekarza specjalisty.

Zapamiętaj,

że dokument ubezpieczenia jest podstawą wszelkich bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przeciwnym wypadku Pacjent ponosi koszty leczenia.

(Art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące dokumenty ubezpieczenia.

Dokument ubezpieczenia stanowi:

1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:

 • druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę  LUB
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy LUB
 • legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką

2. Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • w przypadku włączenia do ubezpieczenia członka rodziny zaświadczenie z ZUS o objęciu ubezpieczeniem członka rodziny

3. Dla osoby ubezpieczonej w KRUS:

 • legitymacja KRUS lub
 • dowód wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne

4. Dla emerytów i rencistów:

 • legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty

5. Dla osoby bezrobotnej:

 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy

6. Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie:

 • umowa zawarta w NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki

7. Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek):

 • dla członków rodziny: ZCZA, ZCNA (włączenie do ubezpieczenia członków rodziny) wraz z aktualnym drukiem RMUA osoby ubezpieczające

*w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia: jeżeli nie są ubezpieczeni przez rodziców: legitymacja studencka wraz z zaświadczeniem z uczelni o objęciu przez uczelnie ubezpieczeniem zdrowotnym.

8. Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat

Ważność dokumentu ubezpieczenia

Ważność dokumentu ubezpieczenia obejmuje miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie ubezpieczenia oraz kolejny miesiąc - jako objęty 30-dniowym uprawnieniem do świadczeń w przypadku utraty ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.