Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i  Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 

 

- poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

- Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 916
  58 72 72 915
  58 72 72 959
- Poradnia Chirurgii stomatologicznej 58 72 72 910

- Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

- Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

- Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin 58 72 72 412

Kolonoskopia - badania przesiewowe

Kolonoskopia i gastroskopia - prywatne i NFZ

58 72 72 404

58 72 72 445

Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 24

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

501 165 171Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny 

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 


Ośrodki Środowiskowej Pomocy 
Psychologicznej

i Psychoterapeuycznej dla dzieci:


ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia

tel. 58 727 24 02                                         


ul. 10 Lutego 13, 84-200 Wejherowo

 tel. 600 053 419                                    


ul. Wioślarska 12, 81-001 Gdynia

 tel. 600 053 419                                    


ul. gen. Józefa Wybickiego 48, 84-842 Sopot

tel. 600 053 419                                     


ul. Płk. Dąbka 17/6, 80-180 Gdańsk (Ujeścisko- Łostowice)

tel. 600 053 419                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA TELEPORADY W RAMACH POZ

 

1.Teleporada  jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporada nie jest jedyną formą udzielania świadczeń zdrowotnych przez NZOZ Nr 1 w Rumi.

2.Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady jest możliwa

od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 - 18:00. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady      w Rejestracji NZOZ Nr 1   pod numerem telefonu 58 72 72 401.                                                                                

3.Pracownik Rejestracji dokonuje identyfikacji Pacjenta poprzez podanie przez niego imienia, nazwiska, PESEL oraz numeru telefonu.

Teleporady udzielane są przez NZOZ NR 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-18:00

4.Teleporady w NZOZ Nr 1 udzielane są przy użyciu bezpośredniego (lekarz - pacjent) systemu łączności telefonicznej.

5.Lekarz oddzwania do Pacjenta na wskazany podczas rejestracji przez niego numer telefonu.                    W przypadku braku kontaktu z pacjentem, Świadczeniodawca podejmuje trzykrotną próbę kontaktu            z Pacjentem, w odstępnie co najmniej 5 minut. W przypadku, gdy niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie Teleporady, lekarz poinformuje pacjenta  o możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie, ustalając z pacjentem termin wizyty w Przychodni.

6.Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zlecić badania dodatkowe: laboratoryjne lub obrazowe, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji    o zaordynowanych lekach, wystawić-receptę, e-skierowanie, e-zlecenie na wyroby medyczne lub e-zwolnenie

7. W ramach Teleporady Pacjent może wysłać do NZOZ nr 1 w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany adres e-mail. Przesłane dokumenty są zaczytywane do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta, następnie trwale usuwane z konta pocztowego, na który zostały przesłane.

8. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

 

Kliknij aby zapoznać się:

Sposób realizacji e-recepty

Sposób realizacji e-skierowania

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Pacjenci,

W dniach od 04-09.04.2016r. oraz 11-12.04.2016r. w N ZOZ Nr 1 został przeprowadzony audit certyfikujący  na zgodność z normą ISO 14001:2004.

Objął on działalność w zakresie:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 •  podstawowej opieki zdrowotnej,

 • profilaktycznych programów zdrowotnych zakresie: program profilaktyki raka piersi- etap podstawowy, program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap podstawowy,

 • leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń chirurgii stomatologicznej                             i periodontologii, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 R.Ż.,

 •  świadczeń rehabilitacyjnych, fizjoterapii ambulatoryjnej,

 •  diagnostyki obrazowej,

 • świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, leczenia środowiskowego (domowego),

 • gabinetu medycyny szkolnej.

Na podstawie przeprowadzonego auditu uznano, że System Zarządzania Środowiskiem odpowiada wymaganiom normy. Niezależny audit przeprowadziła renomowana jednostka certyfikująca Global Quality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który NZOZ Nr 1 posiada już od 04.05.2010r.

Norma ISO 14001:2004 może przynieść duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samej przychodni. Oto niektóre z nich:

 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,

 • stosowanie oświetlenia energooszczędnego,

 • ograniczenie emisji CO2

 • zwiększenie wiarygodności i akceptacja wszelkich usług medycznych świadczonych przez NZOZ Nr 1

Dzięki zintegrowaniu obu systemów w jeden kompleksowy system możliwe jest sprawne zarządzanie procesami jakościowymi i środowiskowymi zachodzącymi w N ZOZ Nr 1.

 

Potwierdzanie wizyt umówionych przed 1 lipca 2013r.

Szanowni Pacjencie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 NZOZ NR 1 będzie świadczyć usługi w zakresie poradni specjalistycznej w ramach nowych  kontraktów . Z uwagi na zmiany organizacyjne zawracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzanie wizyt umówionych przed dniem 1 lipca.

Potwierdzanie wizyt może odbywać się :

 • Osobiście - w rejestracji od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-20.00.
 • Telefonicznie - w rejestracji, pod numerem telefonu 58679 69 47, 58679 69 68

 

NOWY SYSTEM REJESTRACJI DO LEKARZA


Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił e-WUŚ ogólnopolski system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci do 18 r. życia aktualna legitymacja szkolna.

 

Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat