Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959
  58 72 72 916
  58 72 72 910
  58 72 72 915

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

-Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

539 530 962Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538
Szanowni Pacjenci,

W dniach od 04-09.04.2016r. oraz 11-12.04.2016r. w N ZOZ Nr 1 został przeprowadzony audit certyfikujący  na zgodność z normą ISO 14001:2004.

Objął on działalność w zakresie:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 •  podstawowej opieki zdrowotnej,

 • profilaktycznych programów zdrowotnych zakresie: program profilaktyki raka piersi- etap podstawowy, program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap podstawowy,

 • leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń chirurgii stomatologicznej                             i periodontologii, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 R.Ż.,

 •  świadczeń rehabilitacyjnych, fizjoterapii ambulatoryjnej,

 •  diagnostyki obrazowej,

 • świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, leczenia środowiskowego (domowego),

 • gabinetu medycyny szkolnej.

Na podstawie przeprowadzonego auditu uznano, że System Zarządzania Środowiskiem odpowiada wymaganiom normy. Niezależny audit przeprowadziła renomowana jednostka certyfikująca Global Quality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który NZOZ Nr 1 posiada już od 04.05.2010r.

Norma ISO 14001:2004 może przynieść duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samej przychodni. Oto niektóre z nich:

 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,

 • stosowanie oświetlenia energooszczędnego,

 • ograniczenie emisji CO2

 • zwiększenie wiarygodności i akceptacja wszelkich usług medycznych świadczonych przez NZOZ Nr 1

Dzięki zintegrowaniu obu systemów w jeden kompleksowy system możliwe jest sprawne zarządzanie procesami jakościowymi i środowiskowymi zachodzącymi w N ZOZ Nr 1.

 

Potwierdzanie wizyt umówionych przed 1 lipca 2013r.

Szanowni Pacjencie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 NZOZ NR 1 będzie świadczyć usługi w zakresie poradni specjalistycznej w ramach nowych  kontraktów . Z uwagi na zmiany organizacyjne zawracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzanie wizyt umówionych przed dniem 1 lipca.

Potwierdzanie wizyt może odbywać się :

 • Osobiście - w rejestracji od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-20.00.
 • Telefonicznie - w rejestracji, pod numerem telefonu 58679 69 47, 58679 69 68

 

NOWY SYSTEM REJESTRACJI DO LEKARZA


Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił e-WUŚ ogólnopolski system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci do 18 r. życia aktualna legitymacja szkolna.

 

Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat