Rumia ul. Derdowskiego 23

Poradnia Preluksacyjna - USG bioderek

58 72 72 402

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i  Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 

 

- poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

- Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 916
  58 72 72 915
  58 72 72 959
- Poradnia Chirurgii stomatologicznej 58 72 72 910

- Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

- Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

- Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin 58 72 72 412

Kolonoskopia - badania przesiewowe

Kolonoskopia i gastroskopia - prywatne i NFZ

58 72 72 404

58 72 72 445

Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405
Szpital Chirurgii Jednego Dnia 58 72 72 444
ZOL- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 24

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

501 165 171Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny 

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 


Ośrodki Środowiskowej Pomocy 
Psychologicznej

i Psychoterapeuycznej dla dzieci:


ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia

tel. 58 727 24 02                                         


ul. 10 Lutego 13, 84-200 Wejherowo

 tel. 600 053 419                                    


ul. Wioślarska 12, 81-001 Gdynia

 tel. 600 053 419                                    


ul. gen. Józefa Wybickiego 48, 84-842 Sopot

tel. 600 053 419                                     


ul. Płk. Dąbka 17/6, 80-180 Gdańsk (Ujeścisko- Łostowice)

tel. 600 053 419                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”:

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymało grant w wysokości 164 873,55 zł

 

Grant finansowany jest z następujących źródeł:

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowalnych Projektu,

- ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

Otrzymane w ramach wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla personelu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczył swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też pracował tylko w jednym miejscu oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

Okres realizacji projektu: 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Realizacja projektu „Wsparcie NZOZu nr 1 w Rumi w zakresie płynności finansowej”.

 

     Celem projektu jest: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz    wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Krótki opis projektu: Projekt umożliwi utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielana jest dotacja

 

Wartość projektu: 332 398,74 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 332 398.74 PLN

 

 

Tytuł projektu: „Zakup nowych urządzeń medycznych i paneli monokrystalicznych szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-224/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 908 436,42 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku przychodnia w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego wraz z wyposażeniem dodatkowym,

2/ ultrasonograf,

3/ system próby wysiłkowej ,współpracującej z bieżnią,

4/ aparaty stomatologiczne wraz z radiowizjografami.

Działanie nr 2 projektu pozwoliło na wykonanie na dachu przychodni  instalacji monokrystalicznych.

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego wraz z zakupem urządzeń sprzyjających oszczędności energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-225/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 870 788,00 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku placówka w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ laser optyczny

2/ spektralny tomograf komputerowy do badań OCT

3/ ultrasonograf EZ Scan

4/ laser typu Q Swiched w komplecie z lampą szczelinową.

W ramach działania nr 2 dokonano instalacji paneli monokrystalicznych na dachu budynku przychodni.

 

 

 

 

 

Dotacje na Innowacje

 

Dotacje na Innowacje


Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych"


Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-109/12-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 510 488,13 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 49,13 %

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2013- 31.05.2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.", Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie UE

      Ubiegając się o pozyskanie środków zewnętrznych NZOZ nr 1 wygrał konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP

Działanie 1.1.Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

 

Tytuł Projektu :

 Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

szansą na zwiększenie konkurencyjności N ZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 

Okres realizacji Projektu: 01-07-2009 - 30-06-2010

Cele Projektu:

 • wprowadzenie na rynek nowych/wysokiej jakości usług,
 • zaspokojenie coraz wyższych wymagań pacjentów,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poprawa logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • uproszczenie cyklu obsługi pacjenta,
 • wdrożenie normy ISO, a więc ciągłe podnoszenie poziomu oferowanych usług,metod i                   sposobów działania.
 •  

Przedmiot Projektu:

        Przedmiotem Projektu było unowocześnienie składników majątku trwałego poprzez realizację następujących działań:

 • zakup aparatu rtg zębów panorama,
 • zakup mammografu,
 • zakup aparatu densytometrycznego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości mammografu,
 • zakup negatoskopu mammograficznego,
 • zakup wywoływarki mammograficznej,
 • zakup aparatu rentgenowskiego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości RTG,
 • zakup autoklawu klasy B
 • zakup autoklawu klasy B dużej pojemności wraz z myjką,
 • zakup kabiny ciszy z audiometrem,
 • zakup unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem,
 • zakup lampy PUVA stojącej,
 • zakup solarów o powierzchni 30 m2 wraz z pompą podgrzewania wody,
 • zakup sieci komputerowej N ZOZ (ucyfrowienie pracowni RTG)
 • zakup komputerów z oprogramowaniem,
 • zakup aparatu do krioterapii, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ćwiczeń biernych i 
 •  czynnych,
 • zakup sprzętu fizykoterapeutycznego, urządzeń do leczenia prądem, polem magnetycznym, zimnem,
 • wdrożenie systemu ISO.

        Wybór działań objętych niniejszym projektem pozwala na wprowadzenie nowych, wysokiej jakości usług, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności ośrodka w regionie.