Rumia ul. Derdowskiego 24

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny  i  Pediatra

58 72 72 401

- Medycyna pracy

533-318-467

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

Rejestracja Specjalistyczna


Chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

Poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

 


Poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 916

 

58 72 72 915

 

58 72 72 959

Poradnia Chirurgii stomatologicznej

 

58 72 72 910

 

Poradnia protetyki stomatologicznej

58 72 72 910

 

Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

- Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

- Sekretariat

58 72 72 932

 


 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

Alergologia, pulmunologia

58 72 72 440

dermatologia, okulistyka

58 72 72 440

reumatologia, neurologia, urologia

58 72 72 440

kardiologia

58 72 72 440

Poradnia poł.-gin

58 72 72 412

Kolonoskopia - badania przesiewowe

Kolonoskopia i gastroskopia - prywatne i NFZ

58 72 72 404

58 72 72 445

Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny

58 72 72 405

Szpital Chirurgii Jednego Dnia

58 72 72 444

ZOL- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

58 72 72 448

 

 

Rumia ul. Derdowskiego 24

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Rejestracja na szczepienie p/COVID-19

58 72 72 950

58 72 72 499Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

 POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554

 

 Bolszewo, ul. Leśna 35

Gabinet Stomatologiczny

501 165 171Rumia, ul. Kościelna 6

Gabinet Stomatologiczny 

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

Gabinet Stomatologiczny

796 780 538Rumia, ul. Górnicza 19

Gabinet Stomatologiczny

539 530 964

 

Rumia, ul. Świętojańska

Gabinet Stomatologiczny

515 394 446

 

 

Ośrodki Środowiskowej Pomocy Psychologicznej

i Psychoterapeuycznej dla dzieci:

 

ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia

tel. 58 727 24 02                                         


ul. 10 Lutego 13, 84-200 Wejherowo

 tel. 600 053 419                                    


ul. Wioślarska 12, 81-001 Gdynia

 tel. 600 053 419                                    


ul. gen. Józefa Wybickiego 48, 84-842 Sopot

tel. 600 053 419                                     


ul. Płk. Dąbka 17/6, 80-180 Gdańsk

(Ujeścisko- Łostowice)

tel. 600 053 419                                         

 

 

 

 

 

Badania Medycyny Pracy

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. - Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593.z późn. zm.

 Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska pracy.

 • Badania okresowe pracującego na danym stanowisku.

 • Badania kontrolne pracownika ,które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Pozostałe badania to:

 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

 • Badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii,

 • Zaświadczenia do szkół

 • Zaświadczenia na uczelnie

 • Wpis do książeczki san.-epidemiolog.

 • Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,

 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,

 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika,

 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania .

Cennik badań ambulatoryjnych i lekarskich, obowiązujący w zakresie badań medycyny pracy - https://www.przychodnia-rumia.pl/nzoz-nr-1-w-rumi-cennik 

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań pod numerem telefonu 533-318-467

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób funkcjonuje Gabinet Medycyny Pracy.

 

Gabinet Medycyny Pracy - Tel. 533-318-467


Gabinet Zabiegowy  /pobór krwi i badanie moczu/

Czynne codziennie w godzinach 6.15 - 8 30

Wyniki  do odbioru w tym samym dniu po godz. 17.00

 

Gabinet RTG

Czynny codziennie w godzinach 8.00 - 18.00

 

GABINET MEDYCYNY PRACY 

TEL. 533-318-467

 

PIELĘG. MED. PRACY 

TEL.  533-318-467

 PONIEDZIAŁEK  

07.00  -  15.00

WTOREK  

10.00  -  18.00

ŚRODA   

07.00  -  15.00

CZWARTEK  

10.00  -  18.00

PIĄTEK 

07.00  -  15.00

 

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

lek. Magdalena Kozielczyk

WTOREK

15.00 - 17.00

 

lek.Paweł Kruszyn

      ŚRODA 9.00-12.00

 

lek. Dobrawa Jagiełło

PIĄTEK

9.00-12.00

 

Uwaga!  Można wykonać międzynarodowe

świadectwa zdrowia dla marynarzy

 

Wszelkie informacje o możliwościach i warunkach podpisania umów można uzyskać pod numerem tel. 533-318-467

Do pobrania:

wzór umowy o świad. usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej - pobierz

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!!!