Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

Szanowni Pacjenci,

W dniach od 04-09.04.2016r. oraz 11-12.04.2016r. w N ZOZ Nr 1 został przeprowadzony audit certyfikujący  na zgodność z normą ISO 14001:2004.

Objął on działalność w zakresie:

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

 •  podstawowej opieki zdrowotnej,

 • profilaktycznych programów zdrowotnych zakresie: program profilaktyki raka piersi- etap podstawowy, program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)- etap podstawowy,

 • leczenia stomatologicznego w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych, świadczeń chirurgii stomatologicznej                             i periodontologii, świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 R.Ż.,

 •  świadczeń rehabilitacyjnych, fizjoterapii ambulatoryjnej,

 •  diagnostyki obrazowej,

 • świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, leczenia środowiskowego (domowego),

 • gabinetu medycyny szkolnej.

Na podstawie przeprowadzonego auditu uznano, że System Zarządzania Środowiskiem odpowiada wymaganiom normy. Niezależny audit przeprowadziła renomowana jednostka certyfikująca Global Quality Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004 został zintegrowany z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, który NZOZ Nr 1 posiada już od 04.05.2010r.

Norma ISO 14001:2004 może przynieść duże korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla samej przychodni. Oto niektóre z nich:

 • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych,

 • stosowanie oświetlenia energooszczędnego,

 • ograniczenie emisji CO2

 • zwiększenie wiarygodności i akceptacja wszelkich usług medycznych świadczonych przez NZOZ Nr 1

Dzięki zintegrowaniu obu systemów w jeden kompleksowy system możliwe jest sprawne zarządzanie procesami jakościowymi i środowiskowymi zachodzącymi w N ZOZ Nr 1.

 

Potwierdzanie wizyt umówionych przed 1 lipca 2013r.

Szanowni Pacjencie,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 NZOZ NR 1 będzie świadczyć usługi w zakresie poradni specjalistycznej w ramach nowych  kontraktów . Z uwagi na zmiany organizacyjne zawracamy się z prośbą do Państwa o potwierdzanie wizyt umówionych przed dniem 1 lipca.

Potwierdzanie wizyt może odbywać się :

 • Osobiście - w rejestracji od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-20.00.
 • Telefonicznie - w rejestracji, pod numerem telefonu 58679 69 47, 58679 69 68

 

NOWY SYSTEM REJESTRACJI DO LEKARZA


Od 1 stycznia 2013 r. NFZ uruchomił e-WUŚ ogólnopolski system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, a w przypadku dzieci do 18 r. życia aktualna legitymacja szkolna.

 

Dla osoby z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i  Europejskiego Obszaru Gospodarczego korzystającej z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce na podstawie przepisów o koordynacji

 • formularze z serii E lub
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub
 • Certyfikat