Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

- poradnia diabetologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

-USG

58 72 72 402

-Sekretariat

58 72 72 932
Poradnia Stomatologiczna  
lek. stom. Marek Mroczkowski 58 72 72 916
lek. stom. Jakub Warmuz 58 72 72 915
lek. stom. Barbara Basiel 58 72 72 959
lek. stom. Janina Musiuk-Mordarska 58 72 72 959
Poradnia Chirurgiczna Stomatologiczna 58 72 72 910
Poradnia Protetyczna 58 72 72 910

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

- POZ Lekarz Rodzinny

58 782 44 33

-Poradnia Stomatologiczna

58 739 65 54

Polityka jakości

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Dążeniem naszego Zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu świadczonych usług a także - związany z tymi czynnikami - ciągły wzrost ilości Pacjentów oraz zwiększenie ich zadowolenia przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej. Drogą do tego celu jest stałe dostosowywanie wyposażenia Zakładu i poziomu usług do zmieniających się potrzeb Pacjentów.

 Absolutnym priorytetem w naszej działalności jest bezpieczeństwo i komfort  pacjentów. Cały czas wdrażamy nowe rozwiązania, które przekładają się na standard oferowanych przez nas usług. Wartością nadrzędną naszego personelu jest ochrona zdrowia pacjentów oraz ochrona danych osobowych stanowiących element własności naszych Pacjentów. Celem Najwyższego Kierownictwa jest promowanie postaw zwiększających zaangażowanie w działania na rzecz wzrostu satysfakcji Pacjentów oraz działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska.

Nie bez znaczenia jest profesjonalizm i zaangażowanie naszego personelu, jego ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, jego wysoka kultura osobista w relacjach z Pacjentami i przyjazne nastawienie. Dążymy do osiągnięcia stanu pełnej zgodności z prawem, normami i innymi standardami, do spełnienia których się zobowiązujemy i które są związane z naszymi aspektami środowiskowymi. Wdrażamy działania zapobiegające awariom środowiskowym, monitorujemy emisję zanieczyszczeń, dążymy do ich redukcji i zmniejszenia oddziaływania na zdrowie i życie ludzkie.

 Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki jakości jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Zobowiązuję wszystkich Pracowników naszego Zakładu do przestrzegania i realizacji niniejszej polityki. Również osobiście odpowiadam za jej kształt i przestrzeganie.

 

 

 

 

Rumia, 2015-12-18

Grzegorz Szalewski - Dyrektor Zakładu

 

 

Certyfikat ISO 9001 - pobierz plik PDF