Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

Polityka jakości

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 

Dążeniem naszego Zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie zakresu świadczonych usług a także - związany z tymi czynnikami - ciągły wzrost ilości Pacjentów oraz zwiększenie ich zadowolenia przy jednoczesnym dążeniu do maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej. Drogą do tego celu jest stałe dostosowywanie wyposażenia Zakładu i poziomu usług do zmieniających się potrzeb Pacjentów.

Myślą przewodnią  jest tu zapewnienie  Pacjentom jak najlepszej                                dostępności do naszych usług.

 Absolutnym priorytetem w naszej działalności jest bezpieczeństwo i komfort  pacjentów. Cały czas wdrażamy nowe rozwiązania, które przekładają się na standard oferowanych przez nas usług. Wartością nadrzędną naszego personelu jest ochrona zdrowia pacjentów oraz ochrona danych osobowych stanowiących element własności naszych Pacjentów. Celem Najwyższego Kierownictwa jest promowanie postaw zwiększających zaangażowanie w działania na rzecz wzrostu satysfakcji Pacjentów oraz działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska.

Nie bez znaczenia jest profesjonalizm i zaangażowanie naszego personelu, jego ciągłe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, jego wysoka kultura osobista w relacjach z Pacjentami i przyjazne nastawienie. Dążymy do osiągnięcia stanu pełnej zgodności z prawem, normami i innymi standardami, do spełnienia których się zobowiązujemy i które są związane z naszymi aspektami środowiskowymi. Wdrażamy działania zapobiegające awariom środowiskowym, monitorujemy emisję zanieczyszczeń, dążymy do ich redukcji i zmniejszenia oddziaływania na zdrowie i życie ludzkie.

 Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki jakości jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005.

Zobowiązuję wszystkich Pracowników naszego Zakładu do przestrzegania i realizacji niniejszej polityki. Również osobiście odpowiadam za jej kształt i przestrzeganie.

 

 

 

 

Rumia, 2015-12-18

Grzegorz Szalewski - Dyrektor Zakładu

 

 

Certyfikat ISO 9001 - pobierz plik PDF