Rumia ul. Derdowskiego 23


1.Rejestracja POZ - Lekarz Rodzinny i Pediatra

                                                     58 72-72-401

2.Rejestracja specjalistyczna:


- chirurgia ogólna i dziecięca      58 72 72 402
- ortopedia                                    58 72 72 402
- urologia
                                          58 72 72 402

- por. zdrowia psychicznego       58 72 72 402
   

Poradnia stomatologiczna:        58 72-72-959

Poradnia rehabilitacyjna:          58 72-72-955

Diagnostyka Obrazowa              58 72-72-940
                                          

Sekretariat                                   58 72-72-932


Rumia ul. Miłosza 3


1.Alergologia, pulmunologia, dermatologia, okulistyka,

laryngologia,choroby zakaźne,

reumatologia, neurologia, kardiolog

                                                        58 72- 72-440

2. Poradnia położniczo-ginekologiczna


                                                        58 72-72-412

3.Kolonoskopia i gastroskopia    58 72-72-404

4. Tomograf komputerowy          58 72-72-404

    Rezonans Magnetyczny           58 72-72-404Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

                   58 72-72-950

 

Wejherowo ul. 10 Lutego 13,
  

 
POZ - Lekarz Rodzinny               58 782-44-33


Poradnia Stomatologiczna           58 739-65-54

 

Tytuł projektu: „Zakup nowych urządzeń medycznych i paneli monokrystalicznych szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-224/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 908 436,42 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku przychodnia w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego wraz z wyposażeniem dodatkowym,

2/ ultrasonograf,

3/ system próby wysiłkowej ,współpracującej z bieżnią,

4/ aparaty stomatologiczne wraz z radiowizjografami.

Działanie nr 2 projektu pozwoliło na wykonanie na dachu przychodni  instalacji monokrystalicznych.

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego wraz z zakupem urządzeń sprzyjających oszczędności energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-225/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 870 788,00 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku placówka w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ laser optyczny

2/ spektralny tomograf komputerowy do badań OCT

3/ ultrasonograf EZ Scan

4/ laser typu Q Swiched w komplecie z lampą szczelinową.

W ramach działania nr 2 dokonano instalacji paneli monokrystalicznych na dachu budynku przychodni.

 

 

 

 

 

Dotacje na Innowacje

 

Dotacje na Innowacje


Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych"


Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-109/12-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 510 488,13 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 49,13 %

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2013- 31.05.2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.", Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie UE

      Ubiegając się o pozyskanie środków zewnętrznych NZOZ nr 1 wygrał konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP

Działanie 1.1.Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

 

Tytuł Projektu :

 Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

szansą na zwiększenie konkurencyjności N ZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 

Okres realizacji Projektu: 01-07-2009 - 30-06-2010

Cele Projektu:

  • wprowadzenie na rynek nowych/wysokiej jakości usług,
  • zaspokojenie coraz wyższych wymagań pacjentów,
  • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • poprawa logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
  • uproszczenie cyklu obsługi pacjenta,
  • wdrożenie normy ISO, a więc ciągłe podnoszenie poziomu oferowanych usług,metod i                   sposobów działania.
  •  

Przedmiot Projektu:

        Przedmiotem Projektu było unowocześnienie składników majątku trwałego poprzez realizację następujących działań:

  • zakup aparatu rtg zębów panorama,
  • zakup mammografu,
  • zakup aparatu densytometrycznego,
  • zakup aparatury do kontroli jakości mammografu,
  • zakup negatoskopu mammograficznego,
  • zakup wywoływarki mammograficznej,
  • zakup aparatu rentgenowskiego,
  • zakup aparatury do kontroli jakości RTG,
  • zakup autoklawu klasy B
  • zakup autoklawu klasy B dużej pojemności wraz z myjką,
  • zakup kabiny ciszy z audiometrem,
  • zakup unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem,
  • zakup lampy PUVA stojącej,
  • zakup solarów o powierzchni 30 m2 wraz z pompą podgrzewania wody,
  • zakup sieci komputerowej N ZOZ (ucyfrowienie pracowni RTG)
  • zakup komputerów z oprogramowaniem,
  • zakup aparatu do krioterapii, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ćwiczeń biernych i 
  •  czynnych,
  • zakup sprzętu fizykoterapeutycznego, urządzeń do leczenia prądem, polem magnetycznym, zimnem,
  • wdrożenie systemu ISO.

        Wybór działań objętych niniejszym projektem pozwala na wprowadzenie nowych, wysokiej jakości usług, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności ośrodka w regionie.