Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

- USG

58 72 72 402
-Sekretariat 58 72 72 932

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 23

- POZ Lekarz Rodzinny

58 72 72 950

-Poradnia Stomatologiczna

58 73 65 655

 

Tytuł projektu: „Zakup nowych urządzeń medycznych i paneli monokrystalicznych szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-224/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 908 436,42 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku przychodnia w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego wraz z wyposażeniem dodatkowym,

2/ ultrasonograf,

3/ system próby wysiłkowej ,współpracującej z bieżnią,

4/ aparaty stomatologiczne wraz z radiowizjografami.

Działanie nr 2 projektu pozwoliło na wykonanie na dachu przychodni  instalacji monokrystalicznych.

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego wraz z zakupem urządzeń sprzyjających oszczędności energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-225/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 870 788,00 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku placówka w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ laser optyczny

2/ spektralny tomograf komputerowy do badań OCT

3/ ultrasonograf EZ Scan

4/ laser typu Q Swiched w komplecie z lampą szczelinową.

W ramach działania nr 2 dokonano instalacji paneli monokrystalicznych na dachu budynku przychodni.

 

 

 

 

 

Dotacje na Innowacje

 

Dotacje na Innowacje


Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych"


Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-109/12-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 510 488,13 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 49,13 %

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2013- 31.05.2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.", Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie UE

      Ubiegając się o pozyskanie środków zewnętrznych NZOZ nr 1 wygrał konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP

Działanie 1.1.Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

 

Tytuł Projektu :

 Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

szansą na zwiększenie konkurencyjności N ZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 

Okres realizacji Projektu: 01-07-2009 - 30-06-2010

Cele Projektu:

 • wprowadzenie na rynek nowych/wysokiej jakości usług,
 • zaspokojenie coraz wyższych wymagań pacjentów,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poprawa logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • uproszczenie cyklu obsługi pacjenta,
 • wdrożenie normy ISO, a więc ciągłe podnoszenie poziomu oferowanych usług,metod i                   sposobów działania.
 •  

Przedmiot Projektu:

        Przedmiotem Projektu było unowocześnienie składników majątku trwałego poprzez realizację następujących działań:

 • zakup aparatu rtg zębów panorama,
 • zakup mammografu,
 • zakup aparatu densytometrycznego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości mammografu,
 • zakup negatoskopu mammograficznego,
 • zakup wywoływarki mammograficznej,
 • zakup aparatu rentgenowskiego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości RTG,
 • zakup autoklawu klasy B
 • zakup autoklawu klasy B dużej pojemności wraz z myjką,
 • zakup kabiny ciszy z audiometrem,
 • zakup unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem,
 • zakup lampy PUVA stojącej,
 • zakup solarów o powierzchni 30 m2 wraz z pompą podgrzewania wody,
 • zakup sieci komputerowej N ZOZ (ucyfrowienie pracowni RTG)
 • zakup komputerów z oprogramowaniem,
 • zakup aparatu do krioterapii, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ćwiczeń biernych i 
 •  czynnych,
 • zakup sprzętu fizykoterapeutycznego, urządzeń do leczenia prądem, polem magnetycznym, zimnem,
 • wdrożenie systemu ISO.

        Wybór działań objętych niniejszym projektem pozwala na wprowadzenie nowych, wysokiej jakości usług, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności ośrodka w regionie.