Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

- poradnia diabetologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

-USG

58 72 72 402

-Sekretariat

58 72 72 932
Poradnia Stomatologiczna  
lek. stom. Marek Mroczkowski 58 72 72 916
lek. stom. Jakub Warmuz 58 72 72 915
lek. stom. Barbara Basiel 58 72 72 959
lek. stom. Janina Musiuk-Mordarska 58 72 72 959
Poradnia Chirurgiczna Stomatologiczna 58 72 72 910
Poradnia Protetyczna 58 72 72 910

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

- POZ Lekarz Rodzinny

58 782 44 33

-Poradnia Stomatologiczna

58 739 65 54

 

Tytuł projektu: „Zakup nowych urządzeń medycznych i paneli monokrystalicznych szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-224/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 908 436,42 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku przychodnia w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ zestaw do wideoendoskopii przewodu pokarmowego wraz z wyposażeniem dodatkowym,

2/ ultrasonograf,

3/ system próby wysiłkowej ,współpracującej z bieżnią,

4/ aparaty stomatologiczne wraz z radiowizjografami.

Działanie nr 2 projektu pozwoliło na wykonanie na dachu przychodni  instalacji monokrystalicznych.

 

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego wraz z zakupem urządzeń sprzyjających oszczędności energii elektrycznej szansą na zwiększenie konkurencyjności NZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.01.02-00-225/13-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 870 788,00 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 30,00 %

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2013r.- 31.05.2014r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Realizacja projektu.

W trakcie realizacji wniosku placówka w ramach działania nr 1 dokonała zakupu następujących maszyn i urządzeń:

1/ laser optyczny

2/ spektralny tomograf komputerowy do badań OCT

3/ ultrasonograf EZ Scan

4/ laser typu Q Swiched w komplecie z lampą szczelinową.

W ramach działania nr 2 dokonano instalacji paneli monokrystalicznych na dachu budynku przychodni.

 

 

 

 

 

Dotacje na Innowacje

 

Dotacje na Innowacje


Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B pomiędzy NZOZ nr 1 Szalewski Grzegorz i jego partnerami w celu automatyzacji procesów biznesowych w zakresie skierowań na badania specjalistyczne i diagnostyczne, obiegu wyników badań oraz świadczenia usług medycznych"


Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-22-109/12-00

 

Beneficjent: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Szalewski Grzegorz

 

Wartość projektu: 510 488,13 zł

 

Udział Unii Europejskiej: 49,13 %

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2013- 31.05.2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.", Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

Realizacja projektu została zakończona.

 

 

 

 

 

 

 

Dofinansowanie UE

      Ubiegając się o pozyskanie środków zewnętrznych NZOZ nr 1 wygrał konkurs w ramach Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

 

Oś 1 Rozwój i innowacje w MSP

Działanie 1.1.Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1. Małe i Średnie przedsiębiorstwa

 

 

Tytuł Projektu :

 Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego

szansą na zwiększenie konkurencyjności N ZOZ Nr 1 w Rumi"

 

 

Okres realizacji Projektu: 01-07-2009 - 30-06-2010

Cele Projektu:

 • wprowadzenie na rynek nowych/wysokiej jakości usług,
 • zaspokojenie coraz wyższych wymagań pacjentów,
 • poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • poprawa logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa,
 • uproszczenie cyklu obsługi pacjenta,
 • wdrożenie normy ISO, a więc ciągłe podnoszenie poziomu oferowanych usług,metod i                   sposobów działania.
 •  

Przedmiot Projektu:

        Przedmiotem Projektu było unowocześnienie składników majątku trwałego poprzez realizację następujących działań:

 • zakup aparatu rtg zębów panorama,
 • zakup mammografu,
 • zakup aparatu densytometrycznego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości mammografu,
 • zakup negatoskopu mammograficznego,
 • zakup wywoływarki mammograficznej,
 • zakup aparatu rentgenowskiego,
 • zakup aparatury do kontroli jakości RTG,
 • zakup autoklawu klasy B
 • zakup autoklawu klasy B dużej pojemności wraz z myjką,
 • zakup kabiny ciszy z audiometrem,
 • zakup unitu stomatologicznego z oprzyrządowaniem,
 • zakup lampy PUVA stojącej,
 • zakup solarów o powierzchni 30 m2 wraz z pompą podgrzewania wody,
 • zakup sieci komputerowej N ZOZ (ucyfrowienie pracowni RTG)
 • zakup komputerów z oprogramowaniem,
 • zakup aparatu do krioterapii, zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ćwiczeń biernych i 
 •  czynnych,
 • zakup sprzętu fizykoterapeutycznego, urządzeń do leczenia prądem, polem magnetycznym, zimnem,
 • wdrożenie systemu ISO.

        Wybór działań objętych niniejszym projektem pozwala na wprowadzenie nowych, wysokiej jakości usług, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności ośrodka w regionie.