Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

- USG

58 72 72 402
-Sekretariat 58 72 72 932

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 23

- POZ Lekarz Rodzinny

58 72 72 950

-Poradnia Stomatologiczna

58 73 65 655

PODZIĘKOWANIA DLA NASZEJ PLACÓWKI

 

Pragniemy poinformować naszych Pacjentów o podziękowaniu, jakie nasza przychodnia otrzymała od Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

Nasi Partnerzy

Firmy Ubezpieczeniowe

 

NZOZ nr 1  współpracuje z firmami sprawdzonymi na rynku, posiadającymi duże doświadczenie w zakresie

prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Naszymi Partnerami są:

   TU ALLIANZ,TU i R ALLIANZ , MONDIAL  ASSISTANCE,UNIQA,MEDIPOLOIS,INTER Polska,

MEDICA POLSKA, Enel-Med CM, PZU POMOC, POLMED, SKOK UBEZPIECZENIA

Osoby posiadające wykupione pakiety zdrowotne w wyzej wymienionych towarzystwach ubezpieczeniowych serdecznie zapraszamy do naszej przychodni, celem korzystania z świadczonych przez nas usług medycznych. Osoby ubezpieczone mogą korzystać z opieki medycznej w ramach posiadanych uprawnień.

 Placówki naukowo-medyczne


    NZOZ Nr 1 legitymuje się dużym i długoletnim doświadczeniem w kształceniu personelu medycznego.
W tym zakresie współpracuje z:


 Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Okręgowego Radą Lekarską w Gdańsku - staże lekarzy dentystów
 Gdańskim Uniwersytetem Medycznym - staże studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
 Gdańskim Uniwersytetem Medycznym Katedrą Pielęgniarstwa
 W 2009 roku Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku - staże cząstkowe w zakresie medycyny rodzinnej
 Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku - studenci fizjoterapii
 Politechniką Gdańską - studenci kierunku inżynierii mechaniczno-medycznej
 Wyższą Szkoła Zarządzania w Gdańsku Wydziałem Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
 Wyższą Szkołą Psychologii Społecznej Wydział w Sopocie
 Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie studenci kierunku pielęgniarstwa
 Szpitalem Specjalistycznym w Wejherowie - staże cząstkowe lekarzy odbywających staż podyplomowy  w zakresie medycyny rodzinnej