Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 455

-Diagnostyka Obrazowa

58 72 72 940

-Sekretariat

58 72 72 932
   

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

- POZ Lekarz Rodzinny

58 78 24 433

-Poradnia Stomatologiczna

58 73 96 554Bolszewo, ul. Leśna 35

-Gabinet Stomatologiczny

539 530 962Rumia, ul. Kościelna 6

-Gabinet Stomatologiczny

514 784 097Rumia, ul. Stoczniowców 6

-Gabinet Stomatologiczny

796 780 538

Badania Medycyny Pracy

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. - Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593.

 

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska pracy.
 • Badania okresowe pracującego na danym stanowisku.
 • Badania kontrolne pracownika ,które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Pozostałe badania to:

 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii,
 • Zaświadczenia do szkół
 • Zaświadczenia na uczelnie
 • Wpis do książeczki san.-epidemiolog.
 • Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,
 • zawierać wszystkie dane i  informacje o stanowisku pracy pracownika,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do  wystawienia skierowania .

Przedstawiamy Państwu cennik badań ambulatoryjnych i lekarskich, obowiązujący w zakresie badań medycyny pracy - CENNIK USŁUG

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań pod numerem telefonu 533-318-467

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób funkcjonuje Gabinet Medycyny Pracy.

 

Gabinet Medycyny Pracy - Tel. 533-318-467


Laboratorium / pobór krwi i badanie moczu /

Czynne codziennie w godzinach 615 - 8 30

Wyniki  do odbioru w tym samym dniu po godz. 1700Gabinet RTG

Czynny codziennie w godzinach 8.00 - 18.00

 

GABINET MEDYCYNY PRACY  -  TEL. 533-318-467

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

 

MAGDALENA KOZIELCZYK

WTOREK    15.0 0-17.00

CZWARTEK 15.00-17.00

PIĄTEK       11.00-13.00

PIELĘG. MED. PRACY   -  WIESŁAWA  SEREMA

 

TEL.  533-318-467

 

 PONIEDZIAŁEK      7.00  -  14.00

   WTOREK            11.00  -  17.00

ŚRODA                09.00  -  13.00

CZWARTEK          11.00  -  18.00

PIĄTEK                 11.00  -  15.00

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ MOŻLIWOŚĆ

UMÓWIENIA NA WIZYTĘ POD NUMEREM

TEL.  533-318-467

 

Uwaga!  Można wykonać międzynarodowe

świadectwa zdrowia dla marynarzy

 

 

 

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!