Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia diabetologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

-USG

58 72 72 402

-Sekretariat

58 72 72 932
Poradnia Stomatologiczna  
lek. stom. Marek Mroczkowski 58 72 72 916
lek. stom. Jakub Warmuz 58 72 72 915
lek. stom. Barbara Basiel 58 72 72 959
lek. stom. Janina Musiuk-Mordarska 58 72 72 959
Poradnia Chirurgiczna Stomatologiczna 58 72 72 910
Poradnia Protetyczna 58 72 72 910

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia, urologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 405

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 13

- POZ Lekarz Rodzinny

58 782 44 33

-Poradnia Stomatologiczna

58 739 65 54

Badania Medycyny Pracy

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. - Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593.

 

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska pracy.
 • Badania okresowe pracującego na danym stanowisku.
 • Badania kontrolne pracownika ,które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.

Pozostałe badania to:

 • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii,
 • Zaświadczenia do szkół
 • Zaświadczenia na uczelnie
 • Wpis do książeczki san.-epidemiolog.
 • Międzynarodowe świadectwa zdrowia dla marynarzy

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, pesel, adres,
 • zawierać wszystkie dane i  informacje o stanowisku pracy pracownika,
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM ) oraz podpisem osoby upoważnionej do  wystawienia skierowania .

Przedstawiamy Państwu cennik badań ambulatoryjnych i lekarskich, obowiązujący w zakresie badań medycyny pracy - CENNIK USŁUG

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań pod numerem telefonu 533-318-467

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób funkcjonuje Gabinet Medycyny Pracy.

 

Gabinet Medycyny Pracy - Tel. 533-318-467


Laboratorium / pobór krwi i badanie moczu /

Czynne codziennie w godzinach 615 - 8 30

Wyniki  do odbioru w tym samym dniu po godz. 1700Gabinet RTG

Czynny codziennie w godzinach 8.00 - 18.00

 

GABINET MEDYCYNY PRACY  -  TEL. 533-318-467

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

 

MAGDALENA KOZIELCZYK

WTOREK    15.0 0-17.00

CZWARTEK 15.00-17.00

PIĄTEK       11.00-13.00

PIELĘG. MED. PRACY   -  WIESŁAWA  SEREMA

 

TEL.  533-318-467

 

 PONIEDZIAŁEK      7.00  -  14.00

   WTOREK            11.00  -  17.00

ŚRODA                09.00  -  13.00

CZWARTEK          11.00  -  18.00

PIĄTEK                 11.00  -  15.00

 

WSZELKIE INFORMACJE ORAZ MOŻLIWOŚĆ

UMÓWIENIA NA WIZYTĘ POD NUMEREM

TEL.  533-318-467

 

Uwaga!  Można wykonać międzynarodowe

świadectwa zdrowia dla marynarzy

 

 

 

  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług!