84-230 Rumia

ul. Derdowskiego 23 i 24 

 

Rejestracja ogólna

w RUMI:

 

 

Rejestracja telefoniczna

od godz. 7.30


 

Rejestracja

Nocna  i Świąteczna

Opieka Zdrowotna


(58) 671-08-81

(58) 727-24-01

 

 

(58) 671-15-11
(58) 679-41-00


 

 

 

(58) 679 69 50


Rejestracja specjalistycznaw RUMI:

w godz.8.00-18.00


Informacja telefoniczna 

 

 

 

(58) 679-69-47

(58) 727-24-02

 

(58)679 69 09

 

 

Poradnia stomatologiczna w RUMI:


 

 

(58) 679-69-59


Poradnia rehabilitacyjna w RUMI:


 

 

(58) 679-69-55

 

Sekretariat:

 

(58) 671-08-00
f.(58) 671-08-00


 

 

FILIA WEJHEROWO

84-200 Wejherowo

ul. 10 Lutego 13 

 

REJESTRACJA WEJHEROWO:

(58) 782-44-33
795 438 105

STOMATOLOGIA  WEJHEROWO:

(58) 739-65-54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

 

 

 

O nas

NZOZ nr 1 rozpoczął działalność 1.11.2000r. została zarejestrowany w rej ZOZ Wojewody Pomorskiego pod numerem 000-575 dnia 08.09.2000r. Początkowo działalność prowadzona była w budynku przy ul. Derdowskiego 24 w zakresie POZ i świadczono usługi pielęgniarskie z zakresu medycyny szkolnej w szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, 84-230 Rumia, ul. Kościelna 6
 2. Szkoła Podstawowa Nr 6, 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30
 3. Szkoła Podstawowa Nr 10, 84-230 Rumia, ul. Górnicza 19
 4.  Gimnazjum Nr 1, 84-230 Rumia, Rodziewiczówny 10
 5. Gimnazjum Nr 4, 84-230 Rumia, ul. Batorego 29
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, 84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57
 8. Zespół Szkół Specjalnych, 84-230 Rumia, ul. Sabata 12

NZOZ był wyposażony w aparat rtg Farum, aparat EKG, szczątkowo prowadzona była działalność rehabilitacyjna.

Od 01.01.2001 r. w nowo wybudowanych pomieszczeniach na ponad 400m2 otwarta została poradnia rehabilitacyjna wyposażona w nowo zakupiony sprzęt: 2 wirówki kończyn dolnych, 1 wirówka kończyn dolnych, wannę czterokomorową, aparaty do laseroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii, prądów, mała sala do ćwiczeń gimnastycznych. A od kwietnia 2010 r. poradnia rehabilitacyjna powiększyła się o duża salę ćwiczeń ok. 200m2. Do poradni rehabilitacyjnej zakupiony został także nowy sprzęt: urządzenia do krioterapii miejscowej, laseroterapii, i sprzęt fizjoterapeutyczny firmy Kettler, nową kabinę UGUL wraz z osprzętem, fotele masujące.

Od 01.01.2001r. otwarto poradnię okulistyczną wyposażoną w całkowicie w nowy sprzęt. Zakres świadczonych usług w zakresie specjalistyki ulegał zwiększeniu praktycznie corocznie. W kwietniu 2010r w nowo wybudowanych pomieszczeniach poradni specjalistycznej otwarto następujące poradnie:

 1. Poradnia alergologiczna
 2. Poradnia kardiologiczna
 3. Poradnia dermatologiczna
 4. Poradnia neurologiczna
 5. Poradnia onkologiczna
 6. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 7. Poradnia reumatologiczna
 8. Poradnia ginekologiczno - położnicza
 9. Poradnia chirurgii ogólnej
 10. Poradnia ortopedyczna
 11. Poradnia okulistyczna
 12. Poradnia otolaryngologiczna
 13. Poradnia logopedyczna
 14. Poradnia urologiczna

Od stycznia 2002r. działa poradnia zdrowia psychicznego, a od 2008r. w ramach tej poradni działa poradnia psychologiczna.

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych NZOZ wygrał konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Nowo otwarta pracownia rtg od kwietnia 2010 r. wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia rentgenowskie:

Aparat rtg PROTEUS firmy GE Medical Systems Polska w cyfrowym systemie obróbki zdjęć rtg z możliwością przesyłu zdjęć w wewnętrznej sieci informatycznej. Zakupiono aparat rtg Kodak 8000C drugi pod względem zaawansowania technologicznego w Polsce. Zakupiono najnowszy aparat densytometryczny, najnowszej technologii na rynku od 3 lat. Aparat mammograficzny PERFORMA z automatyczną wywoływarką zdjęć i z najnowocześniejszym typem negatoskopu do odczytywania zdjęć. Poradnia laryngologiczna została wyposażona w kabinę ciszy, najnowszy typ audiometru i elektroniczny tympanometr. Poradnia neurologiczna została wyposażona w aparat do badań EEG, przewodnictwa nerwowego, potencjałów . Na wyposażeniu poradni kardiologicznej znajduje się zestaw urządzeń do prób wysiłkowych wykonywanych na bieżni lub cykloergonometrze, aparaty holter EKG i RR oraz echokardiograf. Przychodnia wyposażona jest w 2 aparaty usg: siemens typu Doppler kolorowy do odczytywania przepływu krwi żylnej i tętniczej, oraz drugi aparat usg z sondami do badań ginekologicznych i urologicznych. W poradni dermatologicznej na wyposażeniu znajduje się aparatura do krioterapii, oraz aparaty w zakresie promieniowania UVA i UVB (leczenie łuszczycy, trądzików i innych chorób skórnych). W poradni chorób płuc wykonuje się nowymi aparatami spirometrycznymi badania wydolności oddechowej. Ze względu na system rozliczeń z NFZ i sposobem przekazywania danych w całej przychodni powstała sieć teleinformatyczna wyposażona w serwer i dziesiątki komputerów. Zainstalowano nową centralę automatyczną wewnętrzną, oraz podłączono 10 zewnętrznych linii telefonicznych.

Znacznemu zwiększeniu uległa ilość świadczonych usług stomatologicznych . Wszystkie gabinety stomatologiczne NZOZ Nr 1 przy ul Derdowskiego 23 oraz 5 gabinetów szkolnych zostały wyposażone w nowe unity stomatologiczne, a w chirurgii szczękowej w pełne oprzyrządowanie do wykonywania usług implantologicznych. Na co dzień przyjmuje także lekarz protetyk. Dla mieszkańców całej Rumi świadczymy całodobową opiekę lekarską w Rumi przy ul. Derdowskiego 23. W trakcie powstawania NZOZ Nr 1 w zakresie lekarza rodzinnego świadczyliśmy usługi dla 17 tys. pacjentów w tej chwili liczba ta wzrosła do ponad 26 tys. Usługi stomatologiczne świadczyliśmy w 3 gabinetach lekarskich, obecnie usługi świadczy 11 lekarzy stomatologów. Od podstaw powstała poradnia rehabilitacyjna, poradnia zdrowia psychicznego, ilość świadczonych usług w stomatologii wzrosła ośmiokrotnie, a ilość usług w zakresie poradni specjalistycznych dziesięciokrotnie. Obecnie jesteśmy największą przychodnią w powiecie wejherowskim i jedną z największych w województwie pod względem ilości i zakresu świadczonych usług. Związane to było przede wszystkim z rozbudową i modernizacją bazy lokalowej, powierzchnia przychodni 01.11.2000r. wynosiła 700m2 a obecnie wynosi ponad 3000 m2. Wiązało się to także z zakupem bardzo dużej ilości sprzętu i wyposażenia.

21 marca 2011 roku w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej rozpoczęła swoją działalność filia naszego NZOZ-u,  której siedziba mieści się w Wejherowie przy ul. 10 Lutego 13. Zakres opieki medycznej obejmuje podstawową opiekę zdrowotną i  badania laboratoryjne.

W październiku 2011 roku zakupiony został aparat USG SA X 8-LU-EXP z opcją 3/4D dla celów ginekologiczno-położniczych i badania piersi. Dokładniejszy opis aparatu jednej z najnowocześniejszej diagnostyki obrazowej znajduje się w zakładce Usług Medyczne (Diagnostyka).

Wszystkie te zmiany były możliwe dzięki pracowitemu i zaangażowanemu zespołowi pracowników w trakcie 10 letniego funkcjonowania NZOZ - większość pracowników podnosiła swoje kwalifikacje i umiejętności. 3 osoby ukończyły studia magisterskie z zakresu zarządzania, 4 osoby zdobyły tytuł magistra w zakresie rehabilitacji,a 3 ukończyły wyższe studia licencjackie. Wszystkie pielęgniarki ukończyły kursy specjalistyczne kwalifikacyjne z zakresu: pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego, pielęgniarka w miejscu nauczania i wychowania, położnej środowiskowo- rodzinnej. Technicy radiologii ukończyli kursy radiologicznej ochrony pacjenta oraz kursy z obsługi nowoczesnego sprzętu. Wszystkie pomoce stomatologiczne nabyły kwalifikacje asystentki stomatologicznej lub higienistki stomatologicznej. Wszyscy lekarze podnosili swoje kwalifikacje zdobywając kolejne stopnie specjalizacji i różnego rodzaju certyfikaty. W trakcie funkcjonowania NZOZ - u 5 lekarzy uzyskało stopień specjalizacji z medycyny rodzinnej, 1 lekarz tytuł specjalisty chorób dziecięcych, 2 lekarzy tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, 1 lekarz tytuł specjalisty hipertensjologii, 1 lekarz tytuł specjalisty radiologii, 1 lekarz tytuł specjalisty kardiologa. Obecnie kilku lekarzy jest w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji głownie z zakresu podspecjalizacji medycznej. W POZ pracowało na początku 11 lekarzy, obecnie pracuje 16. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu gwarantuje podwyższenie poziomu świadczonych usług.

Z zakresu poradni specjalistycznych, stomatologicznych, rehabilitacyjnych świadczymy usługi nie tylko dla mieszkańców Rumi, ale też Wejherowa, Pucka i Gdyni, Ilość usług świadczonych dla pacjentów spoza terenu miasta Rumi stanowi obecnie ponad 40%. Zakres świadczonych usług i możliwości techniczne powodują, że pacjenci z terenu miasta Rumi mają jedną z najlepszych dostępności do usług medycznych w ramach NFZ w województwie pomorskim.

Dążenie wszystkich pracowników naszego zakładu do ciągłego wzrostu jakości świadczonych usług było podstawą starań o uzyskanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat ten otrzymaliśmy 04.05.2010r.

W realizacji naszych usług medycznych najwyższym priorytetem jest dobro pacjentów. W perspektywie kilku lat zamierzamy wybudować pierwszy szpital w Rumi z wykorzystaniem technologii i sprzętu na najwyższym poziomie, używany na świecie nie dłużej niż 3 lata, co da możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na dofinansowanie projektu. Projekt szpitala w tej chwili powstaje w pracowni architektonicznej mgr Lucyny Jagiełłko - Sławianowskiej i mgr inż. Krzysztofa Zorna. NZOZ nr 1 przewiduje otwarcie także filii swojego zakładu w innych ościennych miastach.

Priorytetem naszego Zakładu jest ciągły wzrost jakości świadczonych usług, poszerzanie ich zakresu , a co za tym idzie , ciagły wzrost ilości Pacjentów i zwiększanie ich zadowolenia.

Grzegorz Szalewski