Rumia ul. Derdowskiego 23

- Rejestracja POZ Lekarz Rodzinny i Pediatra

58 72 72 401

- Rejestracja Specjalistyczna

 

- chirurgia ogólna i dziecięca

58 72 72 402

- poradnia ortopedyczna

58 72 72 402

- poradnia urologiczna

58 72 72 402

-poradnia zdrowia     psychicznego

58 72 72 402

-Poradnia Stomatologiczna

58 72 72 959

-Poradnia Rehabilitacyjna 

58 72 72 955

-RTG (mammografia

i densytometria)

58 72 72 940

- USG

58 72 72 402
-Sekretariat 58 72 72 932

 

 

Rumia, ul. Miłosza 3

 Alergologia, pulmunologia 58 72 72 440
dermatologia, okulistyka 58 72 72 440
reumatologia, neurologia 58 72 72 440
kardiologia 58 72 72 440
Poradnia poł.-gin 58 72 72 412
Kolonoskopia i gastroskopia 58 72 72 404
Tomograf komputerowy        i Rezonans Magnetyczny 58 72 72 404

 

 Szpital Chirurgii    Jednego Dnia  58 72 72 444

 

Rumia ul. Derdowskiego 23

- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

58 72 72 950Wejherowo, ul. 10 Lutego 23

- POZ Lekarz Rodzinny

58 72 72 950

-Poradnia Stomatologiczna

58 73 65 655

O nas

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 w Rumi

NZOZ NR 1 w Rumi jest placówką medyczną działającą od stycznia 2000r.

         Początkowo działalność prowadzona była w zakresie Podstawowej opieki Zdrowotnej i usług pielęgniarskich z zakresu medycyny szkolnej. Od 01.01.2001r. oferta usług medycznych stopniowo się rozrastała i już od 2010r. powiększyła się o  16 poradni. Działalność NZOZ-u wykazuje się systematycznym i dynamicznym rozwojem, rokrocznie powiększany jest zakres świadczonych usług, jak również infrastruktura w postaci sprzętu medycznego, jak również  budynków.

NZOZ NR 1 świadczy usługi medyczne w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna , w której zatrudnionych jest 12 lekarzy rodzinnych, 5 lekarzy pediatrów i zaoptowanych ok. 40tys. pacjentów.

2. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

3. Profilaktyczne programy zdrowotne w zakresie: program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy, program profilaktyki chorób odtytoniowych

4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, w której działają następujące poradnie:

 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dziecięca
 • Poradnia gruźlicy ichorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia ginekologiczno - położnicza
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii dziecięcej
 • Poradnia ortopedyczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych

5.Diagnostyka Obrazowa - wyposażona w aparat RTG PROTEUS firmy GE Medical Systems Polska w cyfrowym systemie obróbki zdjęć RTG z możliwością ich przesyłu w wewnętrznej sieci informatycznej, aparat RTG Kodak 8000C, najnowszej technologii aparat densytometryczny, ucyfrowiony aparat mammograficzny PERFORMA, aparat pantomograficzny do zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych.

6. Rehabilitacja i Fizjoterapia Ambulatoryjna wyposażona w sprzęt rehabilitacyjny: urządzenia do krioterapii miejscowej, laseroterapii i sprzęt fizjoterapeutyczny firmy Kettler, kabinę UGUL wraz osprzętem oraz fotele masujące. Wysoką jakość usług  świadczona przez zespół doświadczonych fizjoterapeutów z ukończonym  licencjatem lub tytułem magistra.

7. Poradnia stomatologiczna w Przychodni w Rumi, w gabinetach stomatologicznych w 5 szkołach oraz w Filii w Wejherowie i Bolszewie.

8. Poradnia Zdrowia Psychicznego - zatrudniająca 2 lekarzy psychiatrów oraz 5 psychologów z ciągłe uaktualnianymi certyfikatami.

9. Oddział Leczenia Jednego Dnia świadczenia w zakresie Chirurgii Ogólnej uruchomionego w kwietniu br.

10. Pracownia endoskopowa, w której wykonać można badania kolonoskopii i gastroskopii.

11.Pracownia Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej - pracownia wyposażona  w najnowszej klasy sprzęt diagnostyczny: tomograf komputerowy Optima CT 660, rezonans magnetyczny Signa Creator 1,5 T.W najbliższym czasie uruchomione zostaną również badania diagnostyczne przy użyciu aparatów PET-CT Discovery IQ 3 i Gamma Camera Discovery NM630.

 

         NZOZ NR 1 posiada długoletnie doświadczenie w kształceniu personelu medycznego. W tym zakresie współpracuje z:

 • Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie - staże cząstkowe lekarzy odbywających staż podyplomowy w zakresie medycyny rodzinnej od 2007r., corocznie 6-ciu lekarzy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny - praktyki wakacyjne studentów od 1-6 roku Wydziału lekarskiego       i stomatologicznego, ok 10-ciu studentów rocznie
 • Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny w ramach praktyk studenckich
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Psychologiczna w Lublinie w ramach praktyk studenckich kierunku fizjoterapii 2016r.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku Wydział fizjoterapii i Nauki o Zdrowiu-praktyki studenckie 2011r.
 • Pomorski urząd Wojewódzki w Gdańsku w ramach staży podyplomowych lekarzy dentystów od 2007r., corocznie 2 lekarzy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach wakacyjnych praktyk studenckich
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w ramach zawodowych praktyk studentów na kierunku fizjoterapii w okresie 2014/2015r.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach wakacyjnych praktyk studentów w okresie 2014/2015r.
 • SPS ZOZ w Lęborku w zakresie staży podyplomowych lekarzy w dziedzinie medycyny rodzinnej w 2012r.
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w ramach realizacji praktyk wakacyjnych studentów kierunku lekarskiego 2011r.
 • Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie w zakresie praktyk studenckich 2010r.
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, praktyki studentów Wydziału fizjoterapii od 2011r.
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, praktyki zawodowe studentów psychologii
 • Ministerstwo Zdrowia , specjalizacja lekarzy medycyny rodzinnej 3 miejsca szkoleniowe

Dbając o utrzymanie najwyższej jakości usług medycznych świadczonych naszym Pacjentom, Dyrekcja NZOZ NR 1 pragnie poinformować, iż posiada nieprzerwanie od 2010 roku Certyfikat potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001.

System Zarządzania Jakością działający zarówno w naszej przychodni, jak i  Szpitalu Chirurgii Jednego Dnia był poddawany, w tym czasie kilkukrotnym audytom przeprowadzanym przez audytorów firm certyfikujących i za każdym razem był recertyfikowany na kolejne lata.

W 2018 roku decyzją Dyrektora NZOZ NR 1 System Zarządzania został rozszerzony o wymagania normy ISO/IEC 27001:2013. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem informacji otrzymał Certyfikat potwierdzający zgodność z wymogami normy. Audyt certyfikujący odbył się w maju 2018 r. i był przeprowadzony przez Audytorów LL-C.

Uzyskane certyfiakty:

Certyfikat ISO 9001:2015 

Zakres Certyfikatu ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 27001: 2013

                                                                                   Dyrektor Zakładu,

                                                                                   Katarzyna Szalewska

 

 

 

 

Wspomnienie o Grzegorzu Szalewskim

Grzegorz Szalewski urodził się 19 kwietnia 1956 roku w Kościerzynie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi w latach 1971-1975 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przy ulicy Starowiejskiej.

W 1975 roku z najlepszym wynikiem z egzaminów wstępnych został studentem Akademii Medycznej
w Gdańsku, którą ukończył w 1981 roku dyplomem lekarza. Pracował w Akademii Medycznej w Gdańsku
i w Szpitalu w Wejherowie, a w 1983 roku rozpoczął pracę w Przychodni w Rumi, gdzie uzyskał specjalizację z zakresu pediatrii. Jako pierwszy rumski lekarz otworzył prywatny gabinet lekarski.
Od 1990 roku pełnił funkcję Kierownika Miejskiej Przychodni Rejonowej w Rumi i kierownika Pogotowia Ratunkowego w Rumi. Przeprowadził generalny remont przychodni, w tym czasie została także uruchomiona Przychodnia przy ulicy Katowickiej. W 1999 roku uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie medycyny rodzinnej.

Po reformie administracji w 1998 roku został radnym powiatowym, a 12 listopada 1998 roku przez Radę Powiatu wybrany Starostą Wejherowskim I Kadencji. Przez 4 lata kadencji jako Starosta przyczynił się m.in. do rozbudowy Rumi i pozyskiwania środków na inwestycje w mieście.
Był gorącym propagatorem utworzenia Liceum Kaszubskiego, projektodawcą utworzenia w Wejherowie filii Wyższej Szkoły Morskiej - pierwszej wyższej uczelni w mieście.

Przeprowadził restrukturyzację służby zdrowia w ramach programu pilotażowego. Przy współpracy
z ówczesną Minister Zdrowia śp. Franciszką Cegielską jako pierwszy starosta w Polsce sprywatyzował usługi medyczne lecznictwa ambulatoryjnego.

Jako szef organu założycielskiego I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi przyczynił się do remontu i rozbudowy szkoły. Na uroczystościach 50- lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich przekazując nowy sztandar szkoły ówczesnemu dyrektorowi Jerzemu Hoppe, wypowiedział słowa, które przeszły do historii szkoły: „ Ta szkoła mnie wychowała, dała podstawy naukowe, w tej szkole poznałem najlepszych profesorów, z tej szkoły wyszli najlepsi moi przyjaciele, a najważniejsze w tej szkole poznałem własną żonę". W 2002 roku przeciął wstęgę na otwarciu hali sportowej przy I LO.

Po pracy w samorządzie ponownie wziął na siebie dużą odpowiedzialność za stan zdrowia Rumian, najpierw w ramach spółki cywilnej N ZOZ, a od 01.01.2005r. jako samodzielny właściciel N ZOZ nr 1
w Rumi. Szybko rozszerzył zakres działalności o dodatkowe poradnie zdrowotne, rozbudowując na te potrzeby rumską przychodnię. 21 marca 2011 roku otworzył filię NZOZ nr 1 w Wejherowie, a w 2017 roku oddał do użytku nowy budynek przy ulicy Miłosza 3 w Rumi, z 2 salami operacyjnymi, pracownią rezonansu i tomografii komputerowej, gamma kamerą i PET, gabinetami, w których wykonuje się zabiegi endoskopowe.

W 2010 roku przez okres 2 lat sprawował mandat Radnego Powiatowego.

Jako wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był pomysłodawcą, organizatorem
i promotorem Zjazdów Kaszubów oraz fundatorem stypendium dla najlepszego maturzysty języka kaszubskiego.
Był współzałożycielem Fundacji Słowo i współorganizatorem konkursów biblijnych dla młodzieży.

Uczestniczył w tworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej w Liniewie. Był mecenasem rozwoju oświaty
w tej gminie, Angażował się osobiście w pozyskiwanie środków na nowe inwestycje, w tym budowę dróg, przedszkoli i placów zabaw dla dzieci.

Był Członkiem założycielem Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej  i vice przewodniczącym Rady DLGR. Dzięki jego wsparciu wybudowano Nową  Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie i wykonano termomodernizację Szkoły Podstawowej w Polanowie.
Był hojnym sponsorem pielgrzymek Kaszubów, festynów parafialnych, imprez i spotkań kulturalnych, odbywających się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.


Myśląc o jego sylwetce ukazuje się wiele portretów:

Lekarza, który leczył całe pokolenia dzieci, często podczas wizyt domowych do późnych godzin nocnych .
Przedsiębiorcy, którego ogromne dzieło będzie zawsze służyło pacjentom.
Wizjonera i prawdziwego aktywizatora działań samorządowych, z własnej inicjatywy pozyskującego wielomilionowe środki na rozwój gmin i powiatów województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

Dobrego gospodarza

Prawdziwego mecenasa kultury Kaszub.

Prawdziwego przyjaciela każdego mieszkańca gminyRumia i powiatu wejherowskiego

Nigdy się nie zatrzymywał.

nigdy nie stosował półśrodków

Był niestrudzenie ogromnym aktywistą i działaczem społecznym "pro bono".

 

 


Wspomnienie napisała
Katarzyna Szalewska - córka

 

 

INWESTYCJE

N ZOZ nr 1 w Rumi pragnie przedstawić  swoje zamierzenia inwestycyjne,

które będą realizowane w najbliższym czasie.

 

 

 

 

 1.  Budowa Przychodni Lekarskiej w Gdyni - Obłużu przy ulicy Płk. Dąbka. Planowany termin oddania placówki do użytku to koniec 2012 roku. Niżej przedstawiamy widok nowo powstającej przychodni zdrowia.

 

 

 

 

 

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją i miejscami hotelowymi dla osób starszych w Rumi przy ulicy Chopina. Zakończenie tej inwestycji przewidywane jest na drugi kwartał 2013 roku. Obok umieszczamy widok mającego powstać zakładu.